Környezetvédelmi termékdíj
2012. január elsején hatályba lépett 2011. évi LXXXV. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a kötelezettség az első gyártó-forgalombahozót terheli. Törvényi előírás, hogy megrendeléskor ügyfeleinknek nyilatkozni kell, ha a megrendelt munka nem termékdíj köteles. Készen kapott grafikai anyagnál ennek hitelességét a nyomda nem ellenőrzi, ennek felelőssége a kinyilatkozót terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk következményeit.

Nyilatkozat hiányában és kötelezettség kinyilatkoztatása esetén díjfizetési kötelezettség áll fenn, tehát a számlán mint külön tétel feltüntetésre kerül.

Hatályos díjtételek: reklámhordozónak nem minősülő papír estén 85 Ft/kg+ÁFA, csomagolóeszköz esetén 19 Ft/kg+ÁFA, irodai papír esetén 19 Ft/kg+ÁFA

A törvény 2.§ 26. pontjában részletezett definíció alapján az alábbi három esetben nyílik arra lehetőség, arra hogy a társaságunktól megrendelt termékeket ügyfeleink termékdíj mentesen vásárolják meg:

a) kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap
c) a könyv, tankönyv

A megrendelők által rosszul besorolt áruk, tévesen bevallott és befizetett termékdíj miatt a Pauker Nyomdaipari Kft. felelőséget nem vállal.

További információk: NAV környezetvédelmi termékdíj oldala (http://nav.gov.hu/nav/vam/kornyezetvedelmi_termekdij)